Buraya reklam verebilirsiniz.

Her Programcının Bilmesi Gereken 25 Algoritma

Arama Algoritmaları Nelerdir?

 • Linear Search ( Lineer Arama )
 • Binary Search ( İkili Arama )
 • Depth First Search ( Derinlik Öncelikli Arama )
 • Breadth First Search ( Yayılım Öncelikli Arama )

Sıralama Algoritmaları Nelerdir?

 • Insertion Sort ( Eklemeli Sıralama )
 • Selection Sort ( Seçmeli Sıralama )
 • Heap Sort ( Yığın Sıralama )
 • Merge Sort ( Birleştirmeli Sıralama )
 • Quick Sort ( Hızlı Sıralama )
 • Counting Sort ( Sayarak Sıralama )

Graph ( Graf ) Algoritmaları Nelerdir?

 • Kruskal Algoritması
 • Dijkstra Algoritması
 • Bellman Ford Algoritması
 • Floyd Warshall Algoritması
 • Topological Sort Algoritması
 • Flood Fill Algoritması
 • Lee Algoritması

Diziler Algoritmaları Nelerdir?

 • Kadane Algoritması
 • Floyd’s Cycle Detection Algoritması
 • KMP Algoritması
 • Quickselect Algoritması
 • Boyer-Moore Majority Vote Algoritması

Basit Algoritmalar

 • Huffman Coding Compression Algoritması
 • Euclid Algoritması
 • Uninon Find Algoritması
Paylaşmak Güzeldir
Etiketler

Yazar
Yazar
Açık Kaynak Kodlu Programlama Dilleri Spotify’da Kullanılan Programlama Dilleri ve Teknolojiler
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.